გადაცემის თემა: არასამთავრობო და რელიგიური ორგანიზაციების პეტიცია - თამთა მიქელაძე (ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი).