თამთა მიქელაძე: "ახალი მეჩეთის მშენებლობის საკითხი არის ისტორიული თემა ბევრი არგუმენტის გამო. ამ საქმეზე სამართლებრივ დავაზე მეტად პოლიტიკური საკითხი დომინირებს. პროცესის მიმდინარეობის დროს ჩვენ ვერ დავინახეთ მერიის მზადყოფნა, რომ სამართლიანი მოპალარაკების პირობები შემოეთავაზებინათ და რეალური გარანტიები შეექმნათ მეჩეთის მშენებლობასთან დაკავშირებით".