პრემიერ-მინისტრის განცხადებას, რომ კონსტიტუციაში ოჯახი ქალისა და კაცის ქორწინებად უნდა განისაზღვროს, EMC-ის სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების პროგრამის დირექტორი თამთა მიქელაძე პასუხობს