[Skip to Content]
ENG
ENG

სიახლეების გამოწერა

ჩვენი გუნდი

სოფო ვერძეული

სოფო ვერძეული

მართლმსაჯულების და დემოკრატიის პროგრამის დირექტორი

სოფო EMC-ის დირექტორთა საბჭოს წევრია და სხვა პროგრამების დირექტორებთან ერთად ხელმძღვანელობს ორგანიზაციას. სოფო EMC-ის გუნდის წევრი 2013 წლის სექტემბერში გახდა და ამჟამად დემოკრატიისა და მართლმსაჯულების პროგრამის დირექტორია. პროგრამის საქმიანობის მიზანია ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული, სამართლიანი და მაღალი სოციალური მგრძნობელობის მართლმსაჯულების სისტემების შექმნის ხელშეწყობა, ამ მიზნით კი სასამართლოში, სამართალდამცავ ორგანოებსა და უსაფრთხოების სექტორში სისტემური რეფორმების ადვოკატირება. მისი, როგორც პროგრამის დირექტორის საქმიანობა მოიცავს პროგრამის პოლიტიკის, სტრატეგიისა და პოზიციონირების დაგეგმვას და პროგრამის გუნდთან ერთად განხორციელებას. ასევე, პროგრამის საქმიანობის ორგანიზებას, ფინანსური რესურსების მობილიზების უზრუნველყოფას, პროგრამის გუნდის კოორდინირებას და მათ მხარდაჭერას.

პროფესიული გამოცდილება

2013-2015: პროექტების კოორდინატორი - ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC);

2012-2013: პროექტის კოორდინატორიი - „მართლმსაჯულების სექტორის რეფორმირება“ საქართველოს ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისთვის (GLIP);

2009-2012: ამ პერიოდში მუშაობდა სხვადასხვა პოზიციაზე (იურისტი, პროექტის კოორდინატორი დასაპარლამენტო მდივნი) - საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია.

სოფო არის 10-მდე კვლევის ავტორი/ხელმძღვანელი, რომელიც სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის შეფასებას, ნარკოპოლიტიკას, პოლიციის პოლიტიკურ ნეიტრალიტეტსა და სამართალდამცავი ორგანოების ინსტიტუციური მოწყობის საკითხებს შეეხება.

განათლება

2010-2012: საერთაშორისო სამართლის მაგისტრი - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA);

2006-2010: სამართალმცოდნეობის ბაკალავრი - ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი (GAU).

მეტი
ანი ნასრაშვილი

ანი ნასრაშვილი

იურისტი/მკვლევარი

ანი EMC-ის გუნდს 2016 წლის აპრილიდან შემოუერთდა. მისი მთავარი საქმიანობაა სისხლის სამართლის და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების საქმეების წარმოება და საადვოკატო დახმარების გაწევა დაზარალებულების, ბრალდებულებისა და ადმინისტრაციული წესით დაკავებული პირებისთვის. ანის საქმიანობის სფეროები მოიცავს პოლიციის მიერ უფლებამოსილების/ძალის გადამეტების შედეგად, ასევე, მოქმედი ნარკოპოლიტიკისა და ზოგადად, სამართალდამცავი ორგანოების საქმიანობის შედეგად დაზარალებული პირების სამართლებრივ დახმარებას. იგი ამავდროულად დაკავებულია სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სფეროში კვლევითი საქმიანობით.  ამ მიზნით ამზადებს მონიტორინგის ანგარიშებს, პოლიტიკის დოკუმენტებს და ჩართულია საკანონმდებლო ინიციატივების მომზადების პროცესში.

პროფესიული გამოცდილება 

2013-2014: იურისტი - იუსტიციის სამინისტროს გენერალური ინსპექცია;

2012-2013: სასამართლოს მონიტორი - საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო.

ის აგრეთვე  გერმანიაში, სტაჟირების პროგრამის ფარგლებში მუშაობდა კელნის უნივერსიტეტის კრიმინოლოგიის ინსტიტუტის მკვლევარის პოზიციაზე.

განათლება

2014-2016: კრიმინოლოგიის და საერთაშორისო სისხლის სამართალი (მაგისტრატურა) - კელნის უნივერსიტეტი (გერმანია);

2009-2013: სამართლმცოდნეობა (ბაკალავრი) - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მეტი
თამარ გვასალია

თამარ გვასალია

პროექტების კოორდინატორი/იურისტი

თამარი EMC-ში 2017 წლის ნოემბრიდან მუშაობს. მისი საქმიანობა უკავშირდება სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების და სამართალდამცავი ორგანოების ინსტიტუციური მოწყობის საკითხებზე კვლევების და ანგარიშების მომზადებას, ადამიანის უფლებების დაცვის საერთაშორისო მექანიზმების ფარგლებში განვითარებული სტანდარტების და რელევანტური საერთაშორისო გამოცდილების შესწავლას. თამარი ასევე მონაწილეობს რეფორმის საკითხებზე პოლიტიკის დოკუმენტების და საკანონმდებლო ინიციატივების მომზადებაში.

პროფესიული გამოცდილება

2015-2017: იურიდიული დეპარტამენტის პარლამენტთან ურთიერთობისა და სამართალშემოქმედებითი სამმართველოს იურისტი - საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო;

2014-2015: სპეციალური წარმომადგენელი -  საქართველოს სამოქალაქო ინტეგრაციის ცენტრი;

2012-2014: სპეციალისტი - საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი.

განათლება

2016-დღემდე: იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტი სისხლის სამართლის მიმართულებით- ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

2013-2015: სისხლის სამართალის მაგისტრი - კავკასიის უნივერსიტეტი, კავკასიის სამართლის სკოლა;

2007-2011: სამართლის ბაკალავრი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

 

მეტი
ანი მუხიგულაშვილი

ანი მუხიგულაშვილი

იურისტი

ანი, 2018 წლის სექტემბრიდან, შემოუერთდა EMC-ის მართლმსაჯულებისა და დემოკრატიის პროგრამის გუნდს. მისი მთავარი საქმიანობაა სასამართლო სისტემის მონიტორინგი და მასთან დაკავშირებულ საკითხებზე კვლევების განხორციელება. ანი მონაწილეობს ანგარიშების, კვლევების, პოლიტიკის დოკუმენტების მომზადებაში და გამოვლენილი გამოწვევების გათვალისწინებით ჩართულია საკანონმდებლო ცვლილებების მომზადების პროცესში. მისი საქმიანობის სფერო ასევე მოიცავს სტრატეგიული საქმეების წარმოებას ადმინისტრაციულ ორგანოებსა და საერთო სასამართლოებში.

პროფესიული გამოცდილება

2018 წლის სექტემბერი-დეკემბერი: სტაჟიორი იურისტი- „ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი“

2017-2018: სტაჟიორი იურისტი- „საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო“

განათლება

2018-დღემდე: საჯარო სამართალი და პოლიტიკა (მაგისტრატურა) - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

2014-2018: სამართალი (ბაკალავრი) - თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი

 

 

 

 

 

მეტი

ინსტრუქცია

  • საიტზე წინ მოძრაობისთვის უნდა გამოიყენოთ ღილაკი „tab“
  • უკან დასაბრუნებლად გამოიყენება ღილაკები „shift+tab“