ანა დიაკონიძის მოხსენება - „პერიფერიული შრომა საქართველოში“
კოტე ერისთავის მოხსენება - „საკვებზე უფლების რადიკალურობა“

#სამართალისამხრეთს #JusticeforSouth