12 მაისის საპოლიციო ოპერაციიდან 1 წელი გავიდა. მიუხედავად საჯაროდ დადებული პირობისა, ნარკოპოლიტიკა კვლავაც რეპრესიის ინსტრუმენტად რჩება.