ფოტო: civil.ge

2018 წლის 12 მაისს, ღამის საათებში, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თბილისის რამდენიმე კლუბში ერთდროული და მასშტაბური საპოლიციო ღონისძიება განახორციელა. კლუბებში ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებები და პარალელურად, თბილისის რამდენიმე ქუჩაზე მიმდინარე სპონტანური საპროტესტო აქციებისას პოლიციის მოქმედება, სახელმწიფოს მხრიდან ძალის დემონსტრირების ცალსახა და ბოლო დროის უპრეცედენტო შემთხვევა იყო. 12 მაისის ღამის მოვლენებს რამდენიმე ათეული ადამიანის, მათ შორის, სპონტანტური აქციის შესაძლო ლიდერების ადმინისტრაციული წესით დაკავება მოჰყვა. რიგ შემთხვევებში, პოლიციის მოქმედებაში იკვეთებოდა თვითნებური დაკავების და არაპროპორციული საპოლიციო ძალის გამოყენების შესაძლო შემთხვევები.

12 მაისის ღამის მოვლენებთან დაკავშირებით, EMC გაესაუბრა და დეტალური ახსნა-განმარტება ჩამოართვა კლუბების შიგნით ან/და მიმდებარე ტერიტორიაზე მყოფ არაერთ პირს, რომლებიც მონაწილეობას იღებდნენ სპონტანურად გამართულ აქციაში, მათ შორის, ადმინისტრაციული წესით დაკავებულ პირებს. ამ საკითხების შესწავლის შედეგად გამოიკვეთა, 2018 წლის 12 მაისს, სამართალდამცავი ორგანოს თანამშრომლების მხრიდან შესაძლო დანაშაულებრივი ქმედების ნიშნები, რის საფუძველზეც EMC-იმ მიმართა თბილისის პროკურატურას გამოძიების დაწყების მოთხოვნით.

კერძოდ, თბილისის პროკურატურას, EMC-იმ მიმართა ოთხი განცხადებით, რაც უკავშირდება სამართალდამცავი ორგანოს თანამშრომლების მიერ შესაძლო უკანონო დაკავებისა და სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების ფაქტებს. პროკურატურისთვის გაგზავნილი განცხადებებიდან:

  • ერთ შემთხვევაში საუბარია პოლიციის თანამშრომლების მხრიდან აქციის მონაწილის შესაძლო უკანონო დაკავებასა და ძალადობაზე;
  • ორ შემთხვევაში, ადმინისტრაციული წესით დაკავებული პირები მიუთითებენ, რომ მათი დაკავების სამართლებრივი საფუძველი არ არსებობდა და შესაბამისად, მიიჩნევენ, რომ დაკავება იყო უკანონო. ამასთან, აღსანიშნავია, რომ ერთ-ერთ შემთხვევაში, თბილისის საქალაქო სასამართლოს დადგენილებით შეწყდა საქმის წარმოება სამართალდარღვევის ფაქტის არარსებობის გამო;
  • ერთ შემთხვევაში მოქალაქე საუბრობს მის მიმართ ჩადენილ ძალადობაზე.

მოვუწოდებთ პროკურატურას, დაიწყოს გამოძიება აღნიშნულ ფაქტებთან დაკავშირებით და უზრუნველყოს გამოძიების სწრაფად, ობიექტურად და გამჭვირვალედ წარმოება.

როგორც ცნობილია, 12 მაისის მოვლენებს სწავლობს საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატიც. შესწავლის პროცესში გათვალისწინებისა და რეაგირების მიზნით, აღნიშნულ საქმეებთან დაკავშირებით ინფორმაცია ასევე გაიგზავნა სახალხო დამცველის აპარატში. ამასთან, EMC და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აგრძელებენ, 2018 წლის 12 მაისს, თბილისში არსებულ ღამის კლუბებსა და მათ მიმდებარე ტერიტორიაზე, საპოლიციო/საგამოძიებო ღონისძიებების კანონიერების შეფასებას და ამზადებენ ერთობლივ ანგარიშს.