ვიდეო - LashaFox

ალლა პარუნოვა საუბრობს ლგბტქ ჯგუფის მიმართ არსებული პოლიტიკის ხარვეზებზე, ჯგუფის სოციო-ეკონომიკურ რეალობასა და სოლიდარობის მნიშვნელობაზე.

  • კვლევა სრულად შეგიძლიათ იხ. ბმულზე: https://bit.ly/2MEsnG0