სოციალური პროტესტები, შრომის უფლება და სახელმწიფო პოლიტიკა, აგარა, ტყიბული, პოლიტიკური კრიზისი და პოლიტიკური ცნობიერების დეფიციტი, ხელისუფლების მიერ საზოგადოებრივი საჭიროებების უგულვებელყოფით გამოწვეული საფრთხეები და პრევენციული პოლიტიკის არარსებობა.
ყველა ამ თემაზე, EMC-ს სოციალური უფლებების პროგრამის დირექტორი ლინა ღვინიანიძე საუბრობს გოგი გვახარიას გადაცემაში "ანარეკლები" და აჯამებს აპრილის მნიშვნელოვან მოვლენებს საქართველოში.