დასაქმებულთა დიდი ნაწილისთვის კრიზისი გრძელდება. პანდემიის შემდეგ 850 ათასი დაქირავებულიდან ნახევარზე მეტი სამსახურის დაკარგვის რისკის წინაშე აღმოჩნდა.

ვიდეო მომზადებულია ნორვეგიის მთავრობისა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით. მის შინაარსზე სრულიად პასუხისმგებელია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) და შესაძლოა, რომ იგი არ გამოხატავდეს ნორვეგიის მთავრობისა და გაეროს განვითარების პროგრამის შეხედულებებს.