ვიდეო - LashaFox
ბექა გაბადაძე საუბრობს შრომითი უფლებების დაცვის მნიშვნელობაზე, შრომითი ურთიერთობების ადეკვატური რეგულირებისა და დამსაქმებელთა ინტერესების გათვალისწინების საჭიროებაზე.
  • კვლევა სრულად შეგიძლიათ იხ. ბმულზე: https://bit.ly/2MEsnG0