ვიდეო მომზადებულია ქვიარ ფორუმის ფარგლებში.

ლუკა ნახურციშვილი - ლიტერატურათმცოდნე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, სოციალური და კულტურის კვლევების ინსტიტუტის მკვლევარი.