უსახლკაროთა ჯგუფები ერთ-ერთ ყველაზე მოწყვლად კატეგორიაა ცალკეული ეპიდემიების, მათ შორის, COVID-19 - ის პანდემიის დროს. სახელმწიფოებმა უნდა გადადგან ყველა შესაძლო ნაბიჯი იმ საფრთხის მინიმუმამდე შემცირებისათვის, რომლის წინაშეც ეს ადამიანები დგანან. მთავრობის მიერ მიღებული ზომები უნდა იყოს მრავალფეროვანი და მათ შორის, უნდა გულისხმობდეს, საცხოვრისად გამოუსადეგარ ნაგებობებში, განსაკუთრებით, კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრები პირების შემოწმებასა და მათთვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფას.

მასალა მომზადებულია უსახლკაროებთან მომუშავე ეროვნული ორგანიზაციების ევროპული ფედერაციის (FEANTSA) რეკომენდაციების საფუძველზე და ღია საზოგადოების ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით. მასში გამოთქმული მოსაზრება შესაძლოა არ გამოხატავდეს ფონდის პოზიციას. შესაბამისად, ფონდი არ არის პასუხისმგებელი მასალის შინაარსზე.