დინ სპეიდი ვიდეომოხსენებაში ყურადღებას ამახვილებს ქვიარ, განსაკუთრებით კი ტრანს ჯგუფების მობილიზებისა და აქტივისტური ბრძოლის მთავარ სტრატეგიებზე და კოლონიალიზმის, ციხის სადამსჯელო სისტემის, რასიზმის, ჰომოფობიის, მიზოგინიისა და სიღარიბის წინააღმდეგ გაერთიანების შესაძლებლობებზე. მოხსენება მომზადებულია EMC–ის მიერ ორგანიზებული ქვიარ ფორუმის (Queer Forum) ფარგლებში.