ინტერვიუ ფოთი ბენლისოისთან, რომელიც წარმოადგენს თურქულ მემარცხენე გაერთიანება „ბაშლანგიჩ კოლექტივს“, საუბრობს თურქეთში ბოლო ათწლეულის განმავლობაში მიმდინარე სოციო-პოლიტიკურ მოვლენებზე.

"ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა (EMC)" გამართა დისკუსია თურქეთში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით.დისკუსიაზე, მომხსენებლებმა ისაუბრეს თურქეთში მიმდინარე მოვლენებზე, რომელიც ქართულ საჯარო სივრცეში იშვიათად სცდება რეგიონულ, გეოპოლიტიკურ ჭრილს.►მომხსენებლები:- მოდერატორი: თათული ჭუბაბრია (EMC-ის პროექტების კოორდინატორი);- გიორგი ხატიაშვილი (საჯარო ადმინისტრირების მაგისტრი, აგასტას უნივერსიტეტი);- სანდრო ბაკურაძე (თურქოლოგიის მაგისტრი, ჰაჯეთთეფეს უნივერსიტეტი).

►ვიდეო მომზადებულია პროექტის "ჩაგრულთა ხმები:კვლევა, ხელოვნება და აქტივიზმი, სოციალური ცვლილებებისთვის" ფარგლებში, რომელსაც EMC ახორციელებს National Endowment for Democracy (NED)-ის მხარდაჭერით.