ფილმი ეხება ჭიათურაში, მანგანუმის მომპოვებელ საწარმოს, შპს „ჯორჯიან მანგანეზის“ მაღაროებში დასაქმებულთა შრომით პრობლემებს, მათ ყოველდღიურ ყოფას, სოციალურ საკითხებს და რეგიონში გარემოსთან დაკავშირებულ კრიტიკულ მდგომარეობას.

►რეჟისორი: ანა ციმინტია►პროექტი ხორციელდება „ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის (EMC)" მიერ აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) ACCESS-ის პროექტის ფარგლებში.