ხვადასხვა თემის წევრები, აქტივისტები და თანამოაზრეები გვიზიარებენ შეხედულებებს ჩვენ 5 წლიან მუშაობაზე, აქტივობებზე და სამუშაო თემებზე.

2012 წლის 28 ნოემბერს, EMC სხვადასხვა გამოცდილების მქონე აქტივისტების მიერ დაარსდა. ამ დროის განმავლობაში, ორგანიზაცია ცდილობს იმუშაოს მარგინალიზებული და დისკრიმინირებული ჯგუფების უფლებების დაცვის, სამართალდამცავი ორგანოების სისტემური რეფორმების, სტრუქტურული ძალადობის და სოციალური ჩაგვრის საკითხებზე.