დღეს, მალხაზ მაჩალიკაშვილს რუსთაველის გამზირზე, პარლამენტის შენობის წინ, საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა კარვის გაშლის შესაძლებლობა არ მისცეს. როგორც საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა განმარტეს, თბილისის მერია პარლამენტის წინ ფილების სარემონტო სამუშაოების დაწყებას გეგმავს, რის გამოც მაჩალიკაშვილს ვერ მისცემენ კარვის დადგმის უფლებას. აღნიშნული განმარტების დასადასტურებლად საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებს რაიმე დოკუმენტი მალხაზ მაჩალიკაშვილისთვის არ წარუდგენიათ. აქედან გამომდინარე, დღეს ოთხ საათზე EMC განცხადებით მიმართავს თბილისის მერიას /საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და მოითხოვს ამ ტერიტორიაზე მაჩალიკაშვილისთვის კარვის დადგმის აკრძალვის განმარტებას.

როგორც ცნობილია, მალხაზ მაჩალიკაშვილს 2018 წლის ოქტომბრის თვეშიც საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა შეუზღუდეს პარლამენტის წინ კარვის დადგმის შესაძლებლობა, თუმცა, მოგვიანებით, მათ შორის სასამართლო დავისა და სამოქალაქო პროტესტის შემდეგ, მას ეს შესაძლებლობა მიეცა და 2019 წლის 20 ივნისამდე პარლამენტის წინ განთავსებულ კარავში იმყოფებოდა.

EMC მიიჩნევს, რომ მალხაზ მაჩალიკაშვილისთვის პარლამენტის წინ კარვის დადგმის უალტერნატივო აკრძალვა შეკრების თავისუფლების ხელყოფას წარმოადგენს და საქართველოს კანონმდებლობას ეწინააღმდეგება. ,,შეკრებებისა და მანიფესტაციების“ შესახებ საქართველოს კანონით განმტკიცებულია შეკრების უფლება და კანონი ადგენს, რომ შეკრების მონაწილეებს აქვთ უფლება თავად აირჩიონ შეკრების ფორმა, დრო და ადგილი. მოქმედი კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს დროებითი კონსტრუქციების, მათ შორის კარვის დადგმის აკრძალვას, თუ ის ხელს არ უშლის სავალ ნაწილზე გადაადგილებას. მალხაზ მაჩალიკაშვილი კარვის დადგმას არ გეგმავს გზის სავალ ნაწილზე, აქედან გამომდინარე, გაუგებარია შესაბამისი დასაბუთების გარეშე, რეალური ალტერნატივის შეთავაზების გარეშე რატომ უზღუდავენ მას პარლამენტის ტერიტორიაზე კარვის განთავსებას.

EMC მიიჩნევს, რომ საპატრულო პოლიციის მხრიდან მალხაზ მაჩალიკაშვილისთვის კარვის დადგმის აკრძალვა მშვიდობიანი შეკრების კონტროლის მცდელობას წარმოადგენს და მოუწოდებს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და თბილისის მერიას, უზრუნველყონ კანონმდებლობისა და მშვიდობიანი შეკრების უფლების განუხრელი დაცვა.

საჭიროების შემთხვევაში EMC უზრუნველყოფს ამ საქმეზე მაჩალიკაშვილის სამართლებრივი ინტერესების დაცვას სასამართლოში.