ვიდეოში საქართველოს აზერბაიჯანელი თემის აქტივისტები ეთნიკურ უმცირესობებთან დაკავშირებით სახელმწიფო ენის და განათლების პოლიტიკის ხარვეზებზე და პოლიტიკურ გაუცხოებაზე მსჯელობენ.