ვიდეო მომზადებულია ქვიარ ფორუმის ფარგლებში.

⚫იოჰანა ოკსალა ფინელი ფილოსოფოსია, რომელიც პოლიტიკური ფილოსოფიის, ფემინისტური ფილოსოფიის, ფუკოსა და ფემონომენოლოგიის განხრით მუშაობს. ამჟამად, ოკსალა ნიუ–იორკში პრატის ინსტიტუტის სოციალური მეცნიერებებისა და კულტურის კვლევების სკოლის ასოცირებული პროფესორია.