წლების განმავლობაში, საქართველოში ფსიქოსოციალური და ინტელექტუალური ნიშნით შშმ პირები ქმედუუნაროებად იყვნენ აღიარებულნი.

ქმედუნარიანობის რეფორმის შედეგად ათასობით ადამიანს უფლებები დაუბრუნდა და გადაწყვეტილების მიღებაში მხარდაჭერა დაენიშნა. სამწუხაროდ, პრაქტიკაში მხარდაჭერა ისევ ნების ჩანაცვლებას ან ადამიანების მხარდაჭერის გარეშე დატოვებას გულისხმობს.

ქმედუნარიანობის რეფორმის აღსრულებას ხელს უშლის ის რომ:

  • მხარდამჭერებს არ აქვთ საკმარისი ინფორმაცია;
  • სოციალური მუშაკები გადატვირთულები არიან;
  • არ არსებობს შესაბამისი სერვისები და ინსტრუმენტები.

ვიდეო მომზადებულია პროექტის - „ქმედუნარიანობის ინსტიტუტის განხორციელების ხელშეწყობა საქართველოში“ - ფარგლებში. პროექტი მხარდაჭერილია „ღია საზოგადოების ფონდების“ (OSF) მიერ და მას ახორციელებენ ორგანიზაციები - „ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი“ (EMC), „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ (PHR), „საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია“ (GASW) და „გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში - თბილისი“ (GIP – Tbilisi).

ვიდეოს შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) და შესაძლოა, იგი არ გამოხატავდეს „ღია საზოგადოების ფონდების“ (OSF) შეხედულებებს.