როგორია სახელმწიფო პოლიტიკა შშმ პირთა მიმართ და რამდენად არიან თავად შშმ პირები ამ პოლიტიკის შემუშავებაში ჩართული - გიორგი ახმეტელი, "ხელმისაწვდომი გარემო ყველასთვის".

#14ივნისი #შშმპირთადღე