აქტივისტი აითაჯ ხალილი ეთნიკური უმცირესობების მიმართ განათლების პოლიტიკის გამოწვევებსა და მის პოლიტიკურ, სოციალურ და ემოციურ გავლენებსა და განზომილებებზე მსჯელობს.
აითაჯმა ზოგადი განათლება გარდაბანში, სოფელ ვახტანგისში მიიღო. ის იხსენებს მის პირად გამოცდილებას და ქართული ენის შესწავლასთან, განათლების მიღებასთან და სოციალიზაციასთან დაკავშირებულ სირთულეებს.
დღეს აითაჯი, მის თანამოაზრეებთან ერთად, უკვე სხვებისთვის უფრო სამართლიანი და თანასწორი პოლიტიკური და სოციალური გარემოს შექმნისთვის იბრძვის.
  • ავტორი: ლაშა ცერცვაძე