ინფოგრაფიკა ფინალური

"ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა (EMC)" მოამზადა მიმოხილვა "მესამე ტალღის" სასამართლო რეფორმაზე.