თარგმანი ქვეყნდება ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტროინგის ცენტრის (EMC) "სამოქალაქო აქტივიზმის პლატფორმის" ფარგლებში, რომელიც National Endowment for Democracy (NED)-ის მხარდაჭერით ხორციელდება.

ნახვა

გადმოწერა

იდენტობა_სქესი_და_სუბსტანციალობის_მეტაფიზიკა.pdf