სალომე ცოფურაშვილის მოხსენება EMC-ის სამოქალაქო აქტივიზმის პლატფორმის ფარგლებში - ქალები ხელოვნებაში