ჩვენთან სამსახურში ხშირია შრომის უსაფრთხოების ნორმების არ დაცვისგან გამომდინარე სხვადასხვა ტრავმების მიღება და საუბედუროდ ზოგიერთი შემთხვევა სიკვდილითაც დამთავრდა; შრომითი ისნპექცია არ უნდა იყოს ფასადური და უნდა გააჩნდეს უფრო ქმედითი ბერკეტები - გიორგი გიორგიძე ზესტაფონიდან.

2005 წლიდან სახელმწიფოს მიერ დაწყებული პოლიტიკის შედეგად დასაქმებულები დაუცველები რჩებიან, გარემოს რესურსები კი უკონტროლოდ არის ათვისებული.სახელმწიფოს უმოქმედობა უნდა დასრულდეს.ჩვენ ვითხოვთ ადამიანების კეთილდღეობაზე დაფუძნებულ სოციალურ პოლიტიკას.რას მოითხოვ შენ?

►„რას მოითხოვ შენ?“ კამპანია წარმოადგენს მცდელობას მოხდეს შრომისა და გარემოს დაცვის მიმართულებით არსებული საკანონმდებლო ხარვეზების, სისტემური პრობლემების იდენტიფიცირება.