"აღარავინ აღარ არის აღმრიცხველი, მაკონტროლებელი, აქვთ თუ არა პროფდაავადება, რამდენი არის პროფესიული დაავადებით დაავადებული, მკურნალობასთან და მკურნალობის ფასებთან შეღავათები საერთოდ აღარ არსებობს დღესდღეობით" - გუგული ცუცქირიძე, ექთანი.

2005 წლიდან სახელმწიფოს მიერ დაწყებული პოლიტიკის შედეგად დასაქმებულები დაუცველები რჩებიან, გარემოს რესურსები კი უკონტროლოდ არის ათვისებული.სახელმწიფოს უმოქმედობა უნდა დასრულდეს.ჩვენ ვითხოვთ ადამიანების კეთილდღეობაზე დაფუძნებულ სოციალურ პოლიტიკას.რას მოითხოვ შენ?

►„რას მოითხოვ შენ?“ კამპანია წარმოადგენს მცდელობას მოხდეს შრომისა და გარემოს დაცვის მიმართულებით არსებული საკანონმდებლო ხარვეზების, სისტემური პრობლემების იდენტიფიცირება.