რა პირობებში უწევთ მუშაობა საქართველოს რკინიგზაში დასაქმებულ ადამიანებს - ილო ლეჟავა, რკინიგზელთა პროფკავშირის წარმომადგენელი საუბრობს რკინიგზელთა პრობლემებზე.

2005 წლიდან სახელმწიფოს მიერ დაწყებული პოლიტიკის შედეგად დასაქმებულები დაუცველები რჩებიან, გარემოს რესურსები კი უკონტროლოდ არის ათვისებული.სახელმწიფოს უმოქმედობა უნდა დასრულდეს.ჩვენ ვითხოვთ ადამიანების კეთილდღეობაზე დაფუძნებულ სოციალურ პოლიტიკას.რას მოითხოვ შენ?

►„რას მოითხოვ შენ?“ კამპანია წარმოადგენს მცდელობას მოხდეს შრომისა და გარემოს დაცვის მიმართულებით არსებული საკანონმდებლო ხარვეზების, სისტემური პრობლემების იდენტიფიცირება.