"კოალიცია თანასწორობისთვის'' მიმართავს საქართველოს პარლამენტს და მოითხოვს დისკრიმინაციასთან დაკავშირებული კანონმდებლობის გაუმჯობესებას.

განცხადების სრული ტექსტი იხილეთ თანდართულ დოკუმენტში.

ნახვა

გადმოწერა

მართავა_საქართველოს_პარლამენტს.pdf