გთავაზობთ ბერძენი პოლიტიკოსის და ეკონომიკის პროფესორის კოსტას ლაპავიტსასის მოხსენების ვიდეოჩანაწერს, რომელიც მან წაიკითხა 2 მაისს ფორუმზე „სოციალური სამართლიანობა კრიზისის დროს".

პროფესორი ლაპავიცასი ფინანსური კაპიტალიზმის კვლევის სფეროში ერთ-ერთი ყველაზე ციტირებადი ავტორია. მისი ნაშრომები ეფუძნება თანამედროვე ეკონომიკურ წესრიგში ფინანსური კაპიტალის როლისა და გავლენის თეორიულ ანალიზს, კაპიტალიზმის სტრუქტურული ტრანსფორმაციის ანალიზს.

#სამართალისამხრეთს #JusticeforSouth