ანა რეხვიაშვილის მოხსენება EMC-ის სამოქალაქო აქტივიზმის პლატფორმის ფარგლებში. თემა: ქვიარ თეორიები.