მომხსენებელი: ნუკრი ტაბიძე - აქტივისტი, გენდერის კვლევების მაგისტრი.