გთავაზობთ ბრიტანელი სოციოლოგის მაიკლ ბურავოის (Michael Borawoy) საჯარო ლექციის ვიდეოჩანაწერს, რომელიც მან წაიკითხა ფორუმზე "სოციალური სამართლიანობა კრიზისის დროს." ბურავოი მოხსენებაში პოსტსაბჭოთა ტრანსფორმაციის ანალიზისას ეყრდნობა ფრანც ფანონის და კარლ პოლანის თეორიებს.