მარიამ მიქიაშვილი საუბრობს იმის შესახებ, თუ რა პრობლემებს აწყდებიან უსინათლო ადამიანები ყოველდღიურ ცხოვრებაში

#14ივნისი #შშმპირთადღე