ფილოსოფოს გიორგი მაისურაძის ლექცია "მარქსიზმი და ნაციონალური საკითხი." ვიდეო-ლექცია მომზადებულია სამოქალაქო აქტივიზმის პლატფორმის ფარგლებში

მოხსენება გაკეთდა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტროინგის ცენტრის (EMC) "სამოქალაქო აქტივიზმის პლატფორმის" ფარგლებში, რომელიც National Endowment for Democracy (NED)-ის მხარდაჭერით ხორციელდება.