3 დეკემბერი შშმ პირთა საერთაშორის დღეა.
  • რას ნიშნავს გონივრული მისადაგება შრომით ურთიერთობებში შშმ პირთა მიმართ?
  • როგორია საერთაშორისო სტანდარტი?
  • რა ღონისძიებები უნდა გაატაროს სახელმწიფომ?
ჩვენი იურისტი, ნუცა ქაშაკაშვილი გონივრული მისადაგების სტანდარტზე საუბრობს.