ოლგა კალინა: "თუ იგებენ, რომ ადამიანს აქვს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემა, ავტომატუტრად ჩნდება შიშები და ეჭვები. ამგვარი მიდგომები აუარესებს ადამიანის საზოგადოებაში ინტეგრაციის პერსპექტივას. საზოგადოების შიშები უსაფუძვლო და არალოგიკურია, რადგან სტატისტიკის მიხედვით, ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები მქონე ადამიანებში დანაშაულის ჩადენის ალბათობა ისეთივია, როგორც სხვა ნებისმიერ ჯგუფში".


ვიდეო მომზადებულია პროექტის - „ქმედუნარიანობის ინსტიტუტის განხორციელების ხელშეწყობა საქართველოში“ - ფარგლებში. პროექტი მხარდაჭერილია „ღია საზოგადოების ფონდების“ (OSF) მიერ და მას ახორციელებენ ორგანიზაციები - „ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი“ (EMC), „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის“ (PHR), „საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია“ (GASW) და „გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში - თბილისი“ (GIP – Tbilisi).ბლოგპოსტში გამოთქმული მოსაზრებები გამოხატავს ავტორის პოზიციას და შესაძლოა არ ასახავდეს „ღია საზოგადოების ფონდების“ (OSF) შეხედულებებს.


#14ივნისი #შშმპირთადღე