პანდემიის შემდეგ, საქართველოში დასაქმებულთა ნახევარი სამსახურის, ან შემოსავლის დაკარგვის რისკის წინაშე აღმოჩნდა.

ვიდეო მომზადებულია ნორვეგიის მთავრობისა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით. მის შინაარსზე სრულიად პასუხისმგებელია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) და შესაძლოა, რომ იგი არ გამოხატავდეს ნორვეგიის მთავრობისა და გაეროს განვითარების პროგრამის შეხედულებებს.