ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა (EMC) დაიწყო პროექტის "სამოქალაქო აქტვიზმის პლატფორმა" განხორციელება. ლექცია 1. - "პოლიტიკურის არქიტექტონიკა" მომხსენებელი - ლაშა ხარაზი.