ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC). "სამოქალაქო აქტივიზმის პლატფორმა". ლექცია 2.