პუბლიკაცია მომზადებულია პროექტის „ინტერესჯგუფების გაძლიერება გარემოსა და შრომითი უფლებების დასაცავად” ფარგლებში. პროექტი ხორციელდება ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის ბიუროს ფინანსური მხარდაჭერით.

წინამდებარე პუბლიკაციაში გამოთქმული მოსაზრებები გამოხატავს „ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის (EMC)” და ასოციაცია „მწვანე ალტერნატივას” პოზიციას და არ შეიძლება განხილულ იქნეს ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის შეხედულებათა ამსახველად.

გაეცანით დოკუმენტის სრულ ვერსიას ⇓

ნახვა

გადმოწერა

პრაქტიკული_სახელმძღვანელო_შრომის_უფლებისა_და_გარემოს_დაცვის_სფეროში.pdf