თამარ ცხადაძის მოხსენება EMC-ის "სამოქალაქო აქტივიზმის პლატფორმის" ფარგლებში