წარმოგიდგენთ რეკომენდაციებს სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე.

მასალა მომზადებულია დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ, თარგმნილია საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდის მიერ სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე პროექტის “კორონავირუსის (COVID-19) შესახებ ინფორმაციის გავრცელება ეთნიკური უმცირესობებს შორის” ფარგლებში.

ნახვა

გადმოწერა

ბროშურა_აზერბაიჯანულ_ენაზე_1584605977.pdf

ბროშურა_სომხურ_ენაზე_1584606010.pdf