ანგარიშის მიზანია შეაჯამოს რელიგიის თავისუფლების დაცვის კუთხით არსებული მდგომარეობა 2017-2019 წლებში, როგორი იყო სახელმწიფოს პოლიტიკა და პრაქტიკა რელიგიური ნიშნით თანასწორობის და რელიგიის თავისუფლების დაცვის, ასევე, სეკულარული სახელმწიფოს პრინციპის შენარჩუნების თვალსაზრისით.

ნახვა

გადმოწერა

კვლევა_GEO_1601990964[011-032]_1602508938.pdf