გიზიარებთ რუსი წარმოშობის ამერიკელი ისტორიკოსის, მწერლისა და მთარგმნელის იური სლეზკინის საინტერესო სტატიას თემაზე - "საბჭოთა კავშირი როგორც კომუნალური ბინა, ანუ როგორ ახალისებდა საბჭოთა კავშირი ეთნიკურ განსაკუთრებულობას".

მთარგმნელი დავით მაცაბარეიძე

იური სლეზკინი რუსეთის ისტორიის პროფესორია და კალიფორნიის, ბერკლის უნივერსიტეტის სლავისტიკის, აღმოსავლეთ ევროპისა და ევრაზიის კვლევების ინსტიტუტის დირექტორი.

აღნიშნული სტატია გამოქვეყნდა ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოცემის - ცივილიზაციური ძიებანი, ფარგლებში, 2012 წელს.

სტატიას სრულად შეგიძლიათ გაეცნოთ მიმაგრებულ დოკუმენტში

ნახვა

გადმოწერა

iuri_slezkini_1590486811.pdf