როგორაა გადანაწილებული გამომძიებლის და პროკურორის უფლებები გამოძიების პროცესში? რა რეფორმებია საჭირო ობიექტური და ყოველმხრივი გამოძიების უზრუნველსაყოფად? რატომაა მნიშვნელოვანი, რომ გამომძიებელი აღიჭურვოს იმ საპროცესო ბერკეტებით, რაც საჭიროა გამოძიების დამოუკიდებლად, სრულყოფილად და ობიექტურად ჩატარებისთვის?