რატომ არის აუცილებელი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის რეფორმა
  • მაღალია სამსახურზე პოლიტიკური გავლენის რისკები
  • განუზომლად დიდია სუსის უფლებამოსილება
  • სუსს შეუძლია ფარული ღონისძიებები სასამართლო ნებართვის გარეშეც კი განახორციელოს
  • სამსახურს აქვს ადამიანის სოციალური ურთიერთობის თითქმის ყველა სფეროს კონტროლის შესაძლებლობა
  • სუსის საქმიანობა ეფექტურად ვერ კონტროლდება სახელმწიფოს მხრიდან
უსაფრთხოების სამსახურის უკონტროლო ძალაუფლება საფრთხეს უქმნის ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დაცვას.