კვლევებზე დაყრდნობით მომზადებულ ვიდეოში ნათლად ჩანს განათლების პოლიტიკის ფუნდამენტური ხარვეზები და წლების განმავლობაში სახელმწიფოს მიერ, ამ კუთხით გამოჩენილი გულგრილობა, რაც საბოლოოდ, არადომინანტური ეთნიკური ჯგუფების სოციალურ გარიყულობასა და მოწყვლადობას კიდევ უფრო აღრმავებს.
ვიდეოში გამოყენებულია: რადიო მარნეულისა (https://bit.ly/36GmZrP) და საზოგადოებრივი მაუწყებლის (https://bit.ly/2yNFz4Y) სიუჟეტის კადრები.