აუცილებელი შრომა - შრომა, რომელიც არსებითია საზოგადოების კეთილდღეობისა და უსაფრთხოებისთვის! ვინ შრომობს, როცა ყველაფერი ჩერდება?